Biography
Live performance archives
Video [Kyupi Kyupi 1million] : Information
Staff
Top

(c) Kyupi Kyupi 2003

Kyupi Kyupi

KYUPI KYUPI

ISHIBASHI Yoshimasa
KIMURA Mazuka
WAKESHIMA Mami
EMURA Koichi

NAKANISHI Yoko
EMURA Yuko

TAMURA Keishiro
MATSUDA Noriko[panoranoia]
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa, Kyupi Kyupi
Music: WAKESHIMA Mami, YAMADA Koji,
ISHIBASHI Yoshimasa
Vocal: WAKESHIMA Mami
Graphic: EMURA Koichi, ISHIBASHI Yoshimasa, TATSUKAWA Shinsuke, TAMURA Keishiro
Cast: WAKESHIMA Mami, Yoko, Sayaka
Dance: YOSSAN
Hair make-up: MINAMITSUJI Mitsuhiro
Cosutume: Kyupi Kyupi, EMURA Yuko, NAKANISHI Yoko, NAKANISHI Keiko[Kyupi Kyupi 1million]
Opening
Direction: EMURA Koichi, ISHIBASHI Yoshimasa
Sound: ISHIBASHI Yoshimasa
Animation: EMURA Koichi, NISHIKAWA Megumi, FUNABIKI Aki
Cast: SUNAYAMA Noriko, MATSUI Mio
Narration: WAKESHIMA Mami, KIMURA Mazuka


KAYO Show
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka, WAKESHIMA Mami, EMURA Koichi
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka, WAKESHIMA Mami
Vocal: WAKESHIMA Mami
Camera: KATAYAMA Hiroaki, NAKAJIMA Naomi
Set and Costume: IGARI Ikuko, ISHIBASHI Yoshimaa, KIMURA Mazuka, EMURA Koichi, WAKESHIMA Mami, KAWAMURA Yuriko, NAGAI Mayumi, YONETANI Ryoko, IKEGAMI Keiichi
C.G.: KIMURA Mazuka, YASUI Kenji, MATSUDA Noriko, HONGO Akiko
Cast: WAKESHIMA Mami, ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka


FISH HEADS
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, YAMADA Koji (Artistic Concepts A.C.)
Camera: NAKAJIMA Naomi
Camera assistant: SHIBATA Maki, KIMURA Hirona
Set and Costume: KIMURA Mazuka, WAKESHIMA Mami, IGARI Ikuko,EMURA Koichi
Graphic design: EMURA Koichi
Cast: YAMAMOTO Eri, ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka, EMURA Koichi


FISH HEADS 2
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, YAMADA Koji (Artistic Concepts A.C.)
Camera: ISHIBASHI Yoshimasa
Camera assistant: NAKAJIMA Naomi
Graphic design: EMURA Koichi
Cast:KIMURA Mazuka, EMURA Koichi, KIMURA Hirona


KUNG-FU IS "C'EST SI BON"
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, MORITA Toru, IWATSU Kimiko
Vocal: NAKANISHI Keiko
Sound: SUITA Tetsujiro
Camera: KATAYAMA Hiroaki
Camera assistant: EMURA Koichi, FUNABIKI Aki, IGARI Ikuko, NISHIKAWA Megumi
Set and Costume: ISHIBASHI Yoshimasa, KATAYAMA Hiroaki, KIMURA Mazuka, KAWAMURA Yuriko, MORITA Motomi, KIMURA Hirona
Graphic design: EMURA Koichi
Cast: SENDAI Michiko


Flower Sunday
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa, EMURA Koichi, KIMURA Mazuka, WAKESHIMA Mami
Music: ISHIBASHI Yoshimasa
Vacal: WAKESHIMA Mami
Camera: ISHIBASHI Yoshimasa
Camera assistant: EMURA Koichi
Animation: EMURA Koichi, YASUI Kenji, MATSUDA Noriko
Cast: WAKESHIMA Mami
Model: FUJITA Kayoko


UTARERUONNA
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, FUNATO kun, SUITA Tetsujiro, Artistic Concepts A.C.
C.G.: KIMURA Mazuka
Vocal: ISEKI Masato


DOCTOR YAKAMOTO
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa, YAMADA Koji & KUCHIGAUCHI Yasuhiko (Artistic Concepts A.C.)
Vocal: NAKANISHI Keiko
Camera: ISHIBASHI Yoshimasa
Camera assistant: EMURA Koichi, KIMURA Mazuka
Set and Costume: ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka
Cast: NAKANISHI Keiko, ISHIBASHI Yoshimasa, FUJITA Kayoko
Cooperate: NAKANISHI Yoko, SUITA Tetsujiro, EMURA Yuko, ISHIKAWA Yuko, DOHJIDAI Gallery, 1928 Building


UP AND DOWN
Direction: EMURA Koichi
Music: AMEMIYA Shinnosuke, YAMADA Koji (Artistic Concepts A.C.)
Animation: EMURA Koichi
Cast: KIMURA Mazuka, SUNAYAMA Noriko, NOGUCHI Chika, TOROSU Sanae


SPESPE2
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: YAMADA Koji (Artistic Concepts A.C.), ISHIBASHI Yoshimasa
Camera: ISHIBASHI Yoshimasa, GODA Kenji
Camera assistant: SHIMONO Masanori, ISHIKAWA Yuko, KITAOKA Maki, OKAMOTO Takashi
Set and Costume: ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka, EMURA Koichi, IGARI Ikuko, YASUI Kenji, WAKI Katsura, KOJIMA Masateru, OSAKA Ikuko, ANDO Toshiko
Special make-up: YAMAGUCHI Daisuke
C.G.: KATAYAMA Hiroaki
Graphic design: EMURA Koichi
Cast: KIMURA Mazuka, ISHIBASHI Yoshimasa, SUNAYAMA Noriko, KIRARA Hazuki, SENDAI Michiko, YABUUCHI Misako, TANAKA Mayumi, S.K.-tymm, EMURA Koichi
Cooperate: ONODERA Ken, EMURA Yuko


ASHINO HAYAI YATSU
Direction: EMURA Koichi
Animation: EMURA Koichi


BUTTOCKTICA
Direction: ISHIBASHI Yoshimasa
Music: ISHIBASHI Yoshimasa
Narration: WAKESHIMA Mami, WAKI Katsura
Camera: ISHIBASHI Yoshimasa, Tobias Bando
Camera assistant: NAKAJIMA Naomi
Set and Costume: WAKESHIMA Mami, ISHIBASHI Yoshimasa, KIMURA Mazuka, EMURA Koichi, IGARI Ikuko, SHIBATA Maki
C.G.: ISHIBASHI Yoshimasa, EMURA Koichi
Cast: SUNAYAMA Noriko, NOGUCHI Chika, YAMAMOTO Eri, SHIBATA Maki, YOSHIOKA Rie, WADA Yayoi, TOROSU Sanae
Cooperate: EMURA Yuko


[Special Thanks for VIDEO and LIVE]

Artistic Concepts A.C.
Studio PRISM
Dumb Type
KC
Yoshiko Isshiki Office
Technical Factory
DOHJIDAI GALLERY

IGARI Ikuko
SUITA Tetsujiro
Duncan Hamilton
SHIMIZU Kosuke (Mama! Milk)
IKOMA Yuko (Mama! Milk)
MORITA Toru
Tobias Bando
MORISHIGE Shinaho
OCHIAI Mika
NAKANISHI Keiko
SHIMONO Masanori
KATAYAMA Hiroaki
FUNABIKI Aki
TSUZUKI Kyoichi
FUKUNISHI Jiro
INOUE Kanako
NAKAJIMA Naomi
Aaron Barman
SAWADA Tomoko
ASHIDA Tomoko
KANAZAWA Koji
TAKADA Sadaaki
KANEDA Shoichi
MAEDA Yosuke
NAGATANI Tamaki
ISHIDA Yuko
NAKAJIMA Takaaki
KAWAGISHI Yoko
FUNAMI Masayo
TAJIMA Satomi
KATO Ryotaro
INOUE Kazuko
INOUE Noriko
FUJITA Kayoko
KITANO Mariko
HONGO Akiko
KUBO Hiroaki
TAMURA Keishiro
IMAI Takao
BANDO Jun
OCHI Michinobu
AMAMIYA Shinnosuke
MATSUI Manabu
YAMANAKA Hitomi
KUDO Mizue
TAIYO
TATSUKAWA Shinsuke